Comic

เทศกาลหลังฟ้าใส

雨上がり空中散歩

Originally published on leafticket.exteen.com

16.12.2011


เทศกาลหลังฟ้าใส

th1
th2
th3
th4
th5
th6
th7
th8

เทศกาลฝนตกที่อยู่นอก Comfort zone

บางทีก็ชอบทำอะไรที่ตัวเองพอทำได้สบาย ๆ
แล้วไม่อยากไปทำอะไรที่มันยากขึ้น ท้าทายมากขึ้น
อยู่ในโซนสบาย ๆ ไม่เสียหายต่อไปดีกว่า
แต่บางที พอได้ลองอะไรใหม่ ๆ แล้ว
เราอาจจะรู้สึกดีที่ได้ลองอะไรยากขึ้นก็ได้
ameagari.jpg

เรื่องนี้เป็นแนวภาพที่เราวาดออกมาแล้วชอบมาก 

อยากวาดอีกจังค่ะ UvU,,

Thank you for reading


read more:

Be the first to leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *